Casa rural a Tornabous fundada el 1911 

Facebook

Activitats Turístiques

ESTANY D’IVARS I VILA-SANA

L’estany d’Ivars i Vila-sana és un espai natural protegit i disposa d’un Pla especial d’aprovat d’acord amb la Llei 12/85, de 13 de juny, d’Espais naturals de Catalunya.

Part de l’àmbit de l’espai (175 Ha), concretament la zona gestionada pel Consorci corresponent a la zona lacustre i natural perifèrica, està inclòs a la xarxa Natura 2000. En efecte, l’estany es considera Lloc d’importància Comunitària (LIC), Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i està inclòs al Pla d’Espais d’interès Natural de Catalunya.

L’estany té una superfície d’aigua de 126 ha. Es tracta de l’estany interior de Catalunya més gran quan a dimensions i acull una important diversitat biològica.

Actualment es tracta d’una llacuna d’aigua dolça, tot i que el seu origen és endorreic. L’aigua d’entrada, arran del projecte de recuperació que s’hi ha executat, prové del canal d’Urgell i correspon a la mateixa quantitat que s’utilitzava per al reg de les finques existents abans de la recuperació. El desguàs de l’estany drena vers un afluent del riu Corb.

L’estany i el seu entorn mostren una sèrie de transformacions ecològiques, amb un increment de la flora i de la fauna i la recuperació d’un paisatge privilegiat després de les obres i treballs de condicionament de la zona lacustre del 2005 al 2009.