Casa rural a Tornabous fundada el 1911 

Facebook

Jaciment Arqueològic

“MOLÍ D’ESPÍGOL” TORNABOUS – Jaciment arqueològic

El 10 de febrer de 2009, el jaciment va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de zona arqueològica.

El Molí d’Espígol forma part de La Ruta dels Íbers.

El poblat ibèric del Molí d’Espígol es troba situat damunt d’una lleu elevació sobre la plana urgellenca. Envoltat per una muralla de forma circular elíptica, constitueix un dels exemples d’urbanisme més desenvolupat entre les poblacions conegudes de l’àrea ilergeta. Va ser un centre productor agrícola, ramader, polític i comercial de primer ordre. Les restes més antigues conegudes daten de finals del segle VI aC. Durant el temps de vida del poblat, fins al segle I aC, l’estructura de l’assentament experimentà diferents remodelacions urbanístiques que s’anaven sobreposant les unes damunt les altres. El poblat, després de créixer i sobrepassar la primera muralla durant el segle III aC, decau i redueix el seu espai al segle II i I aC com a conseqüència de la conquesta romana.

ACTIVITATS:

1. VISITES GUIADES A LA CIUTAT IBÈRICA

2. CAP DE SETMANA IBÈRIC DE LA RUTA DELS IBERS:

El cap de setmana Ibèric de la Ruta dels Íbers pretén atansar la cultura ibèrica als visitants a través d’activitats pròpies de la vida quotidiana dels ibers que es podran experimentar de forma directa. Cada any es selecciona un tema específic del món ibperic entorn del qual es dissenya tot un seguit d’activitats:

– Taller de cistells d’espart

– Taller de monedes

– Jocs